19 logo 19 numerologia |  w prasie  |  kontakt
numerologia logo o mnienumerologia dla ciebienumerologia dla firm

Cykl "Podpis jako koło ratunkowe"
(szczęście jest na końcu Twojego długopisu)

"Szczęście jest na końcu Twojego długopisu. Podpis jako koło ratunkowe"
"Podpis dla Jedynki"

Tygodnik "Gwiazdy mówią...",
Nr 2 | 13.1.2008r.
za każdą wersją Twojego podpisu - skróconą bądź pełną - stoją liczby i decydują o jakości Twojego życia. Dobry podpis może Cię uskrzydlić, zły - ściągnąć na Ciebie kłopoty.

Numerolog, mając czyjąś datę urodzenia, imiona i nazwisko, może sobie stworzyć portret danego człowieka. Na ten portret składają się szeregi liczb. Najważniejszą z nich jest liczba urodzeniowa, którą się ustala na podstawie daty urodzenia. Dodatkowych liczb dostarczają imiona, nazwisko oraz podpis. Wszystkie liczby razem mają wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne, na naszą samoocenę, biowitalność, relacje z otoczeniem, jakość marzeń i możliwość ich realizacji, ważne jest więc, aby były ze sobą harmonijnie zestawione.

Harmonijny układ liczb daje dostęp do dobrego, godnego, spełnionego życia, zdrowia, dobrych relacji, sukcesu zawodowego i finansowego. Jeśli jednak w naszym portrecie jedne liczby przeczą drugim, może to być powodem niewłaściwych wyborów życiowych, problemów w związkach partnerskich, zaniżonej samooceny, skłonności do nałogów, życia w wyimaginowanym świecie, braku odwagi, pracy niezgodnej z wrodzonymi zdolnościami, a także braku optymizmu, chorób czy trudnego charakteru. Życie wtedy nie cieszy. Można być bogatym człowiekiem, mieć sławę, powodzenie i jednocześnie żyć w depresji albo nie umieć stworzyć szczęśliwego związku.
W takiej sytuacji warto poprosić numerologa, aby zharmonizował portret numerologiczny, co polega na dodaniu dodatkowych imion, które wnoszą do portretu pożądane wartości liczbowe. Harmonizacja zmienia nasz wzorzec myślowy, sprawia, że życie nabiera sensu; że wiemy, co jest dla nas dobre i ważne; że podejmujemy decyzje bardziej świadomie. Jeśli jednak nie możemy sobie pozwolić na harmonizację, można się też ratować podpisem.


Popraw swoją wartość

Podpisma ogromny wpływ na życie, bo nawet jeśli ktoś ma zaburzoną kombinację liczbową wynikającą z imion i nazwisk, a ma dobry podpis, to jest on w stanie załagodzić destrukcyjne skutki zaburzenia. Dobry podpis jest jak koło ratunkowe. Powinien być właściwy do sumy daty urodzenia. Należy więc przede wszystkim obliczyć swoją liczbę urodzeniową. W tym celu dodaj do siebie człony daty urodzin i sumę sprowadź do najprostszej postaci, np.
4.05.1968=4+5+1+9+6+8=33 (3+3)=6. Teraz sprawdź wartość podpisu, jakiego używasz na co dzień. Oblicza się ją, podstawiając pod poszczególne litery odpowiadające im liczby (patrz tabelka niżej), sumując je i sprowadzając sumę do najprostszej postaci, np.:

Agnieszka Ewa Kowalska

1+7+5+9+5+1+8+2+1 + 5+5+1 + 2+6+5+1+3+1+2+1 = 71 (7+1) = 8

Pod pisy w różnych wersjach będą mieć odmienne wartości: Agnieszka Ewa Kowalska - 8, Agnieszka E. Kowalska - 2, Agnieszka Kowalska - 6, A. E. Kowalska - 9, A. Kowalska - 4, A. E. K. - 8, A. K. - 3, A-a E. Kowalska - 1, A-a Kowalska - 5, Ag. Kowalska - 2, Ewa Kowalska - 5, E. Kowalska - 8, E-a Kowalska - 9, Kowalska - 3, Agnieszka - 3, Aga - 9, Agusia - 4, Ewa - 2

Kiedy już znasz wartość podpisu, zsumuj ją z liczbą urodzenia. Otrzymasz wówczas liczbę przeznaczenia i to właśnie ona określa jakość codziennego życia, najszybciej się w nim manifestuje.
Jeśli wartość dotychczas używanego podpisu jest różna od tej, jaka jest dla Ciebie prawidło wa (prawidłowe dla po szczególnych liczb urodzeniowych bę dziemy podawać w kolejnych odcinkach), nad podpisem trzeba popracować. Może należy podpisywać się wszystkimi imionami i nazwiskiem? Może samym nazwiskiem? A może tylko jednym z imion i nazwiskiem albo skrótem (byle podpis nie był zabazgrany, bo taki nas nie wzmacnia)?
Wartość podpisu można też zmieniać, do dając do niego dowolne litery bądź liczby.
W podpisie odręcznym łatwo je ukryć w ornamentach. W zawijasie rozpoczynającym literę A można przemycić np. litery C lub G. Warto trochę pogłówkować nad tym, jak znaleźć podpis o najlepszej wartości, taki, który nas nie osłabi, lecz uskrzydli.


Podpis dla JEDYNKI

Cechuje Cię otwarty umysł. JEDYNKA daje impuls, siłę do działania i rozmach. Jesteś urodzonym przywódcą: dynamicznym, charyzmatycznym, odważnym i zdecydowanym. Masz ogromną siłę przekonywania.
Kosmicznym zobowiązaniem JEDYNEK, a więc tym, z czym każdy przychodzi na świat, jakie ma cele do zrealizowania, jest inspirowanie innych w taki sposób, by uwierzyli we własne siły i realizowali postawione przed sobą cele. Pokaż na swoim przykładzie, że jest to możliwe.
Twoim osobistym wyzwaniem, czyli tym, z czym sa ma musisz się upo rać, jest przezwyciężenie pułapek ego, a więc narcyzmu i przekonania o własnej wielkości, oraz nauczenie się współpra cy z innymi.
Cechy pozytywne JEDYNEK: ambicja, zdolności przywódcze, niezwykła inteligencja, rozwaga i racjonalizm, kreatywność, rozwinięta wyobraźnia, oryginalność, wiara w siebie, logika, pragmatyzm, potrzeba wyróżniania się i bycia ważnym, elokwencja, wielka potrzeba wolności i niezależnosci.
Cechy negatywne JEDYNEK (ujawniają się tylko w niesprzyjających warunkach, w stresie, a także wtedy, kiedy portret numerologiczny jest mocno zaburzony): nadmierna duma, egocentryzm, władczy, despotyczny charakter, egoizm, materializm, nieumiejętność uznawania własnych błędów, łatwość ranienia innych, sarkazm, beznamiętność, nie przebieranie w środkach w dążeniu do celu.
Twój podpis dla celów urzędowych powinien mieć wartość 9. Daje przeznaczenie liczby 1, czyli nie kwestionowaną pozycję lidera, ciekawe życie, większe możliwości odniesienia sukcesu.
W kontaktach prywatnych JEDYNCE nie jest potrzebna pozycja lidera, bo i tak jest ona twarda, ostra, harda. Twój podpis powinien mieć wartość liczby 2 lub mistrzowskiej 11. Da wówczas przeznaczenie liczby 3. Dwójka łagodzi relacje po między JEDYNKĄ a jej otoczeniem, dyplomację, a trójka przynosi jej dary losu.
Unikaj podpisów o wartości: 6 - odbiera JEDYNKOM moc, da je im nadmierne zobowiązania rodzinne, huśtawkę emocjonalną, nadwrażliwość, pasywność, obsesję na tle uczuć, a idące za tym przeznaczenie liczby 7 skazuje JEDYNKI na samotność, izolację. Szóstka rozbudza u nich uczucia, a siódemka je tłumi, z czego wynika duże zaburzenie. W efekcie możesz być osobą smutną, zgorzkniałą, cyniczną, złośliwą.
5 - daje przeznaczenie liczby 6 - również pociąga za sobą huśtawkę emocjonalną i za niżoną samoocenę.


GRAŻYNA JANINA BĄTKOWSKA
numerolog1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y z  


pasek dol
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007-2024 19 numerologia (cyfryprzeznaczenia.pl)

Polityka cookies
projekt i wykonananie © 2007 netive.pl
Valid XHTML 1.0 Transitional     Valid XHTML 1.0 Transitional