19 logo 19 numerologia |  w prasie  |  kontakt
numerologia logo o mnienumerologia dla ciebienumerologia dla firm

OBLICZ SUMĘ DATY URODZENIA

np. o kimś, kto urodził się 3.08.1968 r. mówi się, że jest numerologiczną "ÓSEMKĄ"."

Żeby obliczyć jaką Ty jesteś cyfrą musisz dodać do siebie wszystkie cyfry Twojej daty urodzenia tu, według przykładu:
3.08.1968 = 3 + O + 8 + 1 + 9 + 6 + 8 = 35 = 3 + 5 = 8
Otrzymasz cyfrę od 1 do 9 lub tzw. Liczbę Mistrzowską - 11, 22, 33, 44
np. 18.08.1998 = 1 + 8 + 0 + 8 + 1 + 9 + 9 + 8 = 44.

To jest Twoja numerologiczna wizytówka, ale to nie wszystko.
W życiu towarzysza Ci również inne cyfry wynikające z imion i nazwisk, o ile masz ich więcej.
Wszystkie te cyfry tworzą układ określany jako portret numerologiczny.

Układ ten może być harmonijny lub nieharmonijny (patrz strona główna).

CO WYNIKA Z SUMY DATY URODZENIA?:

 1. NUMEROLOGICZNA JEDYNKA

  - wspaniały otwarty umysł, pełen inicjatyw. Jedynka daje siłę, impuls, rozmach, który porusza świat. To urodzeni przywódcy, dynamiczni, charyzmatyczni. Posiadają odwagę i zdecydowanie . Ich siła przekonywania i ekstrawertyczna osobowość inspiruje i pobudza innych do dawania tego ,co mają w sobie najlepszego.

  JEDYNKI wybrały tę cyfrę, ponieważ ich kosmicznym zobowiązaniem jest inspirowanie innych ludzi w taki sposób, by uwierzyli we własne siły a także i to, że czyniąc użytek z własnych zasobów mogą zrealizować każdy postawiony sobie cel. Powinny udowodnić i pokazać na swoim własnym przykładzie, że jest to możliwe.

  Natomiast ich osobistym wyzwaniem jest przezwyciężenie pułapek "ego" oraz nauka jak współpracować i dzielić się z innymi.

  CECHY POZYTYWNE
  ambicja, zdolności przywódcze, niezwykła inteligencja, rozwaga i racjonalizm, kreatywność, rozwinięta wyobrażnia, oryginalność, wiara w siebie, logika, pragmatyzm, wybitna osobowość, potrzeba wyróżniania się i bycia ważnym, talent, elokwencja, wielka potrzeba wolności i niezależności;

  CECHY NEGATYWNE
  nadmierna duma, egocentryzm; charakter władczy, despotyczny i dyktatorski; egoizm, materializm, nieumiejętność uznawania własnych błędów, łatwość ranienia innych, sarkazm, beznamiętność; nie przebiera w środkach w dążeniu do celu;

 2. NUMEROLOGICZNA DWÓJKA

  - wyróżniają się łagodnością charakteru, skromnością i dobrocią. Zazwyczaj są istotami miłymi spokojnymi i tolerancyjnymi. Ich głównym pragnieniem jest życie w pokoju i harmoni ze wszystkimi.Poważne, pracowite, odpowiedzialne. Ich wyrozumiałość dla bliżnich otwiera im w życiu wiele drzwi, zamkniętych przed innymi.Potrafią dostosować się do każdej sytuacji i osoby. Przezorne, dyskretne, nieśmiałe i introwertyczne.

  Osoby o tej wibracji urodzenia wybrały tę cyfrę, ponieważ ich kosmicznym zobowiązaniem jest uczyć innych ludzi, że zrozumienie i tolerancja są atrybutami niezbędnymi duszy aby była doskonałą i pełną. Powinny nauczyć innych, ze gdy jesteśmy elastyczni, zdolni do akceptacji i przebaczenia wygrywamy najważniejszą bitwę - osiągamy naszą wewnętrzną równowagę.
  Natomiast ich osobistym wyzwaniem jest nauka poczucia własnej wartości oraz umocnienie go przezwyciężając śłabości i niepewności tej cyfry.

  CECHY POZYTYWNE
  dyplomacja, wyrozumiałość, umiejętność współpracy w grupie, łagodność, wrażliwość, ugodowość i dobrotliwość, uduchowienie, chłonność umysłu, szczerość, prostoduszność, skromność, koleżeńskość i łatwość adaptacji, zawierania przyjażni, wybaczania i zrozumienia;

  CECHY NEGATYWNE
  niepewnosc; kompleksy, które odbierają wiarę w siebie i mogą powodować usuwanie się na dalszy plan; nadwrażliwość i drażliwość; wobec ryzyka paraliżuje je strach; nadmierna pobłażliwość i dobrotliwość, które mogą być nadużywane przez innych;

 3. NUMEROLOGICZNA TRÓJKA

  - kochają życie i wszędzie wnoszą radość. Zadna inna wibracja nie daje tyle sympatii, światła i czaru. Dobre, łagodne i wielkoduszne Trójki to osoby energiczne, entuzjastyczne i pełne życia. Potrafią umilać życie innym ludziom.Są utalentowane i wszechstronne. Ich umysł jest bystry i lotny. Sympatyczne i urocze. Mają ogromną łatwość wysławiania się i komunikowania. Bez trudu nawiązują kontakty z wszystkimi. To osoby w "czepku urodzone".

  Osoby o tej wibracji urodzenia wybrały tę cyfrę, poniewaz ich kosmicznym zobowiązaniem jest pokazanie innym, że optymizmem i pozytywną filozofia można przezwyciężyć wszelkie przeszkody oraz próby dnia codziennego, że szcęście, wiara i wyobrażnia pomagają nam porozumiewać się z innymi. Łączą nas z ludżmi i otwierają przed nami wszystkie drzwi.
  Natomiast ich osobistym wyzwaniem jest nauka koncentracji i skupienia oraz przezwyciężenie powierzchowności i "rozbiegania" ich czarującej, ale czasami niedojrzałej osobowości.

  CECHY POZYTYWNE
  charyzma, obrotność; artystyczny i twórczy talent; elokwencja, łatwość w kontaktach z innymi ludźmi, lubi być centrum zainteresowania; wielkoduszność, idealizm, optymizm, wesołość, serdeczność,pozytywne myślenie, zapał do działań, natchnienie, łagodnosc uczuć, błyskotliwa i promienna osobowość;

  CECHY NEGATYWNE
  lekkomyślność, próżność, niedojrzałość, niestałość, powierzchowność, brak wytrwałości, nieodpowiedzialność, unika zobowiązań, ucieka od rzeczywistości i kłopotów; nadmierna podatność na wływy innych; ekstrawagancja, zadufanie, skłonność do mitomanii;

 4. NUMEROLOGICZNA CZWÓRKA

  - poważne, praktyczne i pracowite. Wytrwałe, odpowiedzialne, godne zaufania. Lubią porządek i dyscyplinę. Są logiczne, myślą analitycznie i racjonalnie. Cechy te pozwalają im podejmować trafne decyzje i uparcie podążać do celu.Mówią językiem zwięzłym i precyzyjnym. Często trudno im wyrazić swoje uczucia. Bywają surowe i szorstkie w obyciu. Wierne i lojalne w przyjażni. Ich głębokie poczucie sprawiedliwości społecznej sprawia, że zawsze są gotowe stanąć w obronie pokrzywdzonych.

  Osoby o tej wibracji urodzenia wybrały tę cyfrę, ponieważ ich kosmicznym zobowiązaniem jest udowodnienie reszcie świata, że poczucie odpowiedzialności, praca i uporządkowanie pozwala nam osiągnąć każdy cel. Przyszły one też na świat by bronić sprawiedliwości i praw człowieka, by być filarami społeczeństwa.
  Natomiast ich osobistym wyzwaniem jest nauka jak stać się bardziej otwartymi, wyrozumiałymi i elastycznymi wobec siebie, jak i innnych ludzi.

  CECHY POZYTYWNE
  zorganizowanie, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, uporządkowanie, metodyczność; perfekcyjne i sumienne traktowanie pracy; wytrwałość, skrupulatność, praktyczność, realizm, gospodarność, oszczędność, pogoda ducha, cierpliwość, lojalność, powściągliwość, niezawodność; poświęcanie się dla osiągnięcia celu; zdolności manualne;

  CECHY NEGATYWNE
  szorstkość, surowość, upór, rezerwa, oschłość; powierzchowność myślenia; rutyniarstwo, gnuśność; brak ekspresywności i poczucia humoru; pesymizm, negatywizm, skąpstwo, chciwość, skrępowanie, bojażliwość; nie okazuje uczuć;

 5. NUMEROLOGICZNA PIĄTKA

  - najbardziej niespokojne i żywiołowe. Wszechstronne, zmienne. Genialne pomysły, przenikliwy, lotny umysł. Intuicja, łatwość percepcji.Wielka potrzeba wolności, niezależności i zmian. Są ludżmi impulsywnymi, niecierpliwymi. Nie nadają się do pracy monotonnej, rutynowej. Są odważne i zuchwałe. Kochają zmiany i ryzyko.Skłonne zyc chwilą i poświęcić wszystko dla przygody i wolności. Piątka daje impuls, jest siłą, napędem. Najlepszym sposobem spalania nadmiaru energii jest dla Piątek sport.

  Osoby o tej wibracji urodzenia wybrały tę cyfrę, ponieważ ich kosmicznym zobowiązaniem jest wykorzystanie własnego entuzjazmu i witalności by pokazać innym ludziom, że życie jest bardzo interesujacym wyzwaniem, jeśli żyje się śmiało i pełnią życia oraz, że w tej grze życia żadne stawki nie są zbyt wysokie, są tylko mierni gracze.
  Natomiast ich osobistym wyzwaniem jest zwalczenie własnego temperamentu i nauka jak żyć w pokoju ze sobą i z innymi.

  CECHY POZYTYWNE
  śmiałość, pomysłowość, żywiołowość, żarliwość, rozmach, ogromna witalność, inteligencja, bystrość, roztropność, dzielność, energia, spontaniczność; czujny, dociekliwy i wszechstronny umysł; intuicyjność, przenikliwość; natura poszukująca, potrzebuje żyć intensywnie i swbodnie

  CECHY NEGATYWNE
  niecierpliwość, impulsywność, agresywność przyciągająca problemy, nerwowość, niepokój, napięcie, porywczość, nierozważność, brak refleksji i przenikliwości; zachowanie gwałtowne, lekkomyślne i nieprzemyślane; tchórzostwo, wstydliwość; brak spokoju i ustatkowania

 6. NUMEROLOGICZNA SZÓSTKA

  - spokojne, wyważone, rozsądne i subtelne. Respektują ustalone prawa i zwyczaje. Romantycy, idealiści. Miłosierne i dobrotliwe. Bardzo wazna dla nich jest rodzina. Mają tendencje do przywiązywania się z niezwykłą siłą do osób, które kochają. Przekraczają wówczas granice, okazując zazdrość, zaborczość i zachłanność. Wymagają miłości i opieki, i obdarzają hojnie innych uczuciami. Nie lubią zmagać się z problemami. Mają obsesję na tle uczuć. Bywają hipochondrykami. Obdarzone dużym poczuciem rytmu, równowagi, barwy i estetyki;

  Osoby o tej wibracji urodzenia wybrały tę cyfrę, ponieważ ich kosmicznym zobowiązaniem jest podkreślenie wagi więzów i miłości rodzinnej oraz pokazanie , że fundamentem szczęśliwego i harmonijnego życia są hojność oraz szacunek dla etycznych i moralnych wartości.
  Natomiast ich osobistym wyzwaniem jest nauka jak być bardziej aktywnym i walecznym oraz jak nie poddawać się w dążeniu do swoich celów, oraz zrównoważyć emocje i uczucia.

  CECHY POZYTYWNE
  wrażliwość, zrównoważenie, harmonia współpracy z innymi, towarzyskość, łatwość przystosowania, dominacja uczuć, miłość, uczciwość, wielkoduszność, ofiarność; odpowiedzialność i poświęcenie dla najbliższych; powaga, roztropność, rozwaga, zdolności artystyczne, prostolinijność;

  CECHY NEGATYWNE
  lenistwo, nieczułość, pasywność, unikanie trudnych zadań; komplikuje sobie życie wyimaginowanymi kłopotami; zachłanna, obsesyjna i władcza w uczuciach; pesymizm, hipochondria; walczy w interesie innych a nie swoim; czasem bywa wykorzystywana przez innych ludzi;

 7. NUMEROLOGICZNA SIÓDEMKA

  - najbardziej hermetyczne, zagatkowe i dziwne w całej skali numerologicznej. Wybitna umysłowość, duchowość,intuicja. Indywidualizm i poczucie niezależności. Nieufne wobec nieznanego. Z natury nieśmiałe. Często powściągliwe, samotne/samotność Siodemek jest w ich wnętrzu i nie zalezy od otoczenia/. Zdystansowane, eleganckie, wręcz arystokratyczna osobowość. Ich rezerwa i powaga może być złudnie postrzegane jako wyniosłość. Często są one postrzegane jako osoby zimne. Prawda jest taka, że są to osoby bardzo wrażliwe i w taki sposób próbują chronić delikatność własnej natury. Może występować inklinacja do depresji lub izolowania się.

  Osoby o tej wibracji urodzenia wybrały tę cyfrę, ponieważ ich kosmicznym zobowiązaniem jest wniesienie w nasz świat oraz pokazanie ludziom swojej duchowej i filozoficznej koncepcji życia. Przekazując innym swoja własną mądrość czynią ich świadomymi własnych więzów z Wszechswiatem.
  Natomiast ich osobistym wyzwaniem jest nauka jak otworzyć się oraz komunikować swoje myśli i emocje oraz dzielić się nimi z ludżmi, by w ten sposób uniknąć izolacji i samotności.

  CECHY POZYTYWNE
  głęboka duchowość i umysłowość, szlachetność, delikatność, elegancja, skupienie, powaga, rezerwa, analityczność, logika, racjonalizm, zmysł obserwacji, dociekliwość, pilność, badawcza umysłowość, selektywność, perfekcjonizm, indywidualizm, potrzeba niezależności, mistycyzm, spostrzegawczość, intuicyjność, marzycielstwo, łatwość medytacji;

  CECHY NEGATYWNE
  samoograniczanie,izolowanie się, samotność,beznamiętność, problemy adaptacyjne, egoizm, pesymizm, melancholia; posępność,która może doprowadzić do depresji, nerwicy lub oziębłości uczuciowej; sklonność do autodestrukcji;

 8. NUMEROLOGICZNA ÓSEMKA

  - ta wibracja obdarza silniejszą osobowością niż inne liczby. Upór, ambicja i sila woli przewyższają pozostałe wibracje. Energiczność, bojowość. Zawsze walczą o sukces i materialne zdobycze. Wibracja ta związana jest z władzą, honorami i sukcesem.Ich marzenia nigdy nie sa małe, dla nich wszystko powinno być najlepsze, najwieksze. Mają szczególnie dobrą rękę do spraw finansowych. Inuicyjnie wiedzą gdzie, kiedy i ile powinny zainwestować. Praktyczne, realistyczne, zawsze widzą świat takim,jakim jest. Dzięki umiejętności samokontroli zachowują zimna krew w obliczu zagrożeń.Ósemka jednak ,tak, jak wynosi na piedestał,tak może wgnieść w ziemię /przy negatywnych wibracjach/.

  Osoby o tej wibracji urodzenia wybrały tę cyfrę, ponieważ ich kosmicznym zobowiazaniem jest pokazanie na własnym przykładzie jak podbić świat materialny. Jak zdobyć pieniądze, sukces i posiadanie tego, co najlepsze. Muszą pokazać, że pilność, pracowitość i zdyscyplinowanie pozwalają osiągnąć każdy cel i zrealizować nawet najbardziej ambitne marzenia.
  Natomiast ich osobistym wyzwaniem jest nauka jak być bardziej leastycznymi i tolerancyjnymi, oraz jak osiągnąć równowagę pomiedzy materialną i duchową cześcią siebie.

  CECHY POZYTYWNE
  skuteczny, sprawny, znakomity organizator; niestrudzony pracownik; praktyczność, konstruktywność, realizm, upór, energiczność, bojowość, wysokie wymagania, siła, zdyscyplinowanie, wytrwałość,solidność, godność; zdolności uwodzicielskie, magnetyzm, samokontrola, zimna krew, ambicja, zmysł handlowy, skuteczność w sprawach handlowych;

  CECHY NEGATYWNE
  nadmierna powaga, nieustępliwość, nieugiętośc, ekstremizm, radykalizm, gwałtowność, tyrania; nieprzejednananie potrafi wybaczyć; zaślepienie,fanatyzm, egoizm, oschłość, brak poczucia humoru, niekontrolowana ambicja /gotowa jest zrobić wszystko, aby ją zaspokoic/;

 9. NUMEROLOGICZNA DZIEWIĄTKA

  - przede wszystkim pełnia duchowa i bardzo rozwinięta intuicja .Osoby uczuciowe, wrażliwe. Bezgranicznie szeroki umysł, niezwykłe predyspozycje psychiczne i dar przewidywania. Wydają się być zawsze w kontakcie i bezpośredniej więzi z siłami Kosmosu i ludzką Duszą. Ofiarne, altuistyczne, hojne i szlachetne . Skłonne dawać z siebie wszystko, ponieważ trwają w Miłości Uniwerslnej. Nigdy nie pozostają obojętne wobec cierpienia czy ludzkiej biedy. Dopingują, pocieszają i przydają wartości innym. Starają sie dzielic swoją mądrością i miłością z każdym napotkanym bliżnim. Dziewiątka czuje sie spełniona i szcześliwa tylko wtedy, gdy służy innym i uczestniczy w przeobrażaniu świata,sprawiając, ze staje się on dla ludzi miejscem lepszym i bardziej szczęśliwym. Intuicyjnie wyczuwa, że tak postępując wzbogaca swoje wnętrze i rozwija się duchowo.
  Charakter silny, władczy i czasem wybuchowy. Ta wibracja należy do najbardziej niezależnych i indywidualistycznych. Nie uznaje poddaństwa ani żadnych ograniczeń.

  Osoby o tej wibracji urodzenia wybrały tę cyfrę, ponieważ ich kosmicznym zobowiązaniem jest uczyć innych własnym przykładem akceptacji i wypełniania naszych zobowiązań miłości i służby bliżnim; nade wszystko podkreślenie wagi moralnych i duchowych wartości, które czynią nas wyjątkowymi istotami świetlistymi.
  Natomiast ich osobistym wyzwaniem jest nauka wyciszenia i zrównoważenia swojej ognistej i pełnej temperamentu osobowości tak, by nie zniweczyły ich rozwoju i kosmicznego połączenia /by nie straciły swojego połączenia z Kosmosem/.

  CECHY POZYTYWNE
  powołanie do pracy społecznej, wielkoduszność, dobrotliwość, szlachetność, wyrozumiałość, altruizm, idealizm, namiętność, żywiolowość, romantyczność, odwaga, wysokie morale, brak uprzedzeń, nieskrępowanie, energia, aktywność, bystry umysł, wybitna inteligencja, szczerość, uczciwość, potrzeba wolności, intuicyjność, jasnowidzenie;

  CECHY NEGATYWNE
  agresywność, nietolerancja dla cudzych wad, nadmierny temperament, egzaltacja, wybuchowość, władczość, niecierpliwość, neurotyczne skłonności, wyniosłość, fatalizm, egoizm, egocentryzm, prowokuje konflikty, zaniedbuje obowiązki rodzinne, obojętność wobec problemów innych ludzi;

LICZBY MISTRZOWSKIE

Osoby te wybrały te wibracje urodzenia ponieważ są istotami o długiej drodze kosmicznej ewolucji. 'Stare dusze', gdy stają się świadome swojego kosmicznego zobowiązania służby innym, przychodzą na świat w celu by kochać, uczyć, prowadzić i chronić wszystkich ludzi. Kiedy projektują swoje wewnętrzne światło, oświetlają życie innych i inspirują ich do rozwoju oraz do tego, by stawali sie lepszymi.
Osobistym wyzwaniem takich osób jest przezwyciężenie słabości i ograniczeń ich cyfry prostej.


pasek dol
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007-2024 19 numerologia (cyfryprzeznaczenia.pl)

Polityka cookies
projekt i wykonananie © 2007 netive.pl
Valid XHTML 1.0 Transitional     Valid XHTML 1.0 Transitional